počet produktů: 0
cena: 0,00 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 7
týden: 188
celkem: 96608
produkty v akci
Podprsenka Parfait by Affinitas Sophia 7416 - černá
původní cena: 799,00 CZK
360,00 CZK
Podprsenka Lormar Rebel 0035
původní cena: 630,00 CZK
315,00 CZK

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

§ 1

Objednávání zboží, uzavření kupní smlouvy

1. Dodavatel/prodávající dodává zboží  na základě objednávek kupujícího.  Každá objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

- číselný kód zboží (číslo artiklu), název zboží,  velikost a barvu,  počet kusů,  jednotkové ceny.

2. U každého druhu zboží je po kliknutí uveden popis zboží, zobrazení (má pouze ilustrativní charakter) a cena včetně DPH. Před odesláním objednávky se vždy zobrazí všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena jednotlivého zboží, počet kusů jednotlivých druhů zboží, cena za balné, cena za dodání zboží a celková cena nákupu včetně DPH. Odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „koupit“ je návrhem na uzavření kupní smlouvy.   

3. Kupující má možnost zboží ukládané do virtuálního nákupního košíku měnit, kontrolovat obsah i cenu nákupu a upravovat své kontaktní údaje.

4. Každá objednávka bude po obdržení potvrzena.

5.  V případě, že  objednávka kupujícího bude potvrzena beze změn, bude kupní smlouva uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu.

6.  V případě, že objednávka bude potvrzena  pouze částečně, bude  kupní smlouva  uzavřena v rozsahu, v jakém bude objednávka potvrzena. Kupující má nárok v takovém případě od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit písemným oznámením na uvedenou adresu elektronické pošty.  

§ 2

Kupní cena a úhrada zboží

1. Kupní cena je uvedena u každého kusu zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši dle platných předpisů.

2. Zboží bude placeno dle výběru typu platby - platbou předem na účet prodávajícího, na dobírku eventuálně v hotovosti či bezhotovostně v případě osobního převzetí na prodejně, viz záložka Kontakt.

3. Faktura, daňový doklad bude  kupujícímu zaslána nebo vydána současně se zbožím.

§ 3

Lhůty a způsob dodání zboží

1. Zboží bude dodáno dle stavu skladu od 3 do 14 dne ode dne potvrzení objednávky.

2. Veškeré zboží bude kupujícímu dodáváno na adresu dle určení, případně předáno na prodejně, viz záložka Kontakt. V případě objednání zboží na prodejnu má kupující možnost si zboží vyzkoušet a v případě nespokojenosti zboží  neodebrat a odstoupit od kupní smlouvy okamžitě. 

3. Náklady na dodání zboží do místa určení platí kupující, pokud prodávající výslovně při vytvoření objednávky neuvede, že náklady na dopravu zboží hradí prodávající v závislosti na velikosti objednávky. V případě vyzvednutí na prodejně kupující žádné náklady s nákupem zboží nehradí.  

4. V případě, že kupující dodané zboží nepřevezme, aniž by od kupní smlouvy platně odstoupil, bude povinen zaplatit prodávajícímu náklady s dodáním zboží spojené.

5. Zboží je dodáno předáním kujícímu.   

§ 4

Nároky z vadného plnění – reklamace zboží

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců ode dne dodání.

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním a na vady vzniklé nedodržením pokynů k užívání a údržbě.

3. V případě zjištění vad je kupující oprávněn vady reklamovat, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl zjistit. Reklamace musí být písemná, odeslaná doporučeně poštou. Veškeré reklamace také přijímáme na prodejně, viz záložka Kontakt. K reklamačnímu řízení musí být předloženo reklamované zboží a vyplněný reklamační (vratkový) formulář, který najdete zde.

4. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů.

5. V případě důvodné reklamace prodávající dle vlastního uvážení a druhu vady buď poskytne nové bezvadné plnění místo vadného, nebo poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží. V případě, že reklamace bude uznána v plném rozsahu, avšak identický artikl nebude u prodávajícího dostupný, prodejce poskytne kupujícímu peněžní plnění ve výši nákupní ceny zboží. Peněžní plnění bude poukázáno poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet kupujícího do 30 dnů od uznání reklamace. Na prodejně hotově peníze nevracíme.

§ 5

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.      

2. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží je upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. 

3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nepotvrdí jeho objednávku v celém  rozsahu a dále v případě, že zboží nebude dodáno ani do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky.

4. Odstoupení musí být provedeno písemně doporučeně poštou nebo elektronickou poštou na adresu pro doručování elektronické pošty nebo osobním doručením na sídlo prodejny, viz záložka Kontakt. V případě odstoupení, kdy kupující zboží již obdržel, je povinen vyplnit formulář pro vrácení zboží, který je ke stažení zde.

5. Kupující je povinen zboží doručit na adresu sídla prodávajícího: boutique Nikol, Jungmannova 137, 565 01 Choceň.

6. Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebované nošením a praním, v původním obalu se všemi originálními visačkami.

7.  Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s  vrácením zboží.

8. Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající  kupujícímu zaplacené peníze nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení. Peněžní plnění bude poukázáno poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet kupujícího. Na prodejně hotově peníze nevracíme.

§ 6

Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.